Kære alle

Vi håber alle er kommet godt ind i det nye år.

Som alle sandsynligvis har hørt fra det senest pressemøde, så er Covid smitterisikoen stadig meget stor og der er kommet yderligere restriktioner fra vores regering af.

Vi vil fra Sgf blot sige, at vi selvfølgelig følger regeringens udmeldinger, og fortsat holder nedlukket for al idræt, til andet udmeldes fra deres side af. I skal nok høre fra os, når vi må gå til gymnastik igen.

Pas godt på jer selv og jeres nærmeste.

Skamstrup Gymnastikforening