Skamstrup Gymnastikforening afholder generalforsamling tirsdag den 15. marts kl. 19.00 i de fælles klublokaler.
Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest d. 8. marts.